Ana sayfa İletişim
Hakkımızda Ürünlerimiz Hamur Kireç® ve Sıva Üretimi Genel Bilgiler Referanslarımız
   
Hamur Kireç® ve Sıva Üretimi
HAMUR KİREÇ® SIVA
 
HAMUR KİREÇ® SIVA KULLANMANIN FAYDALARI
 
HAMUR KİREÇ® ÜRETİMİ
 
SIVADA KİREÇ KULLANIMI VE DIŞ CEPHE UYGULAMALARI
 
SIVA KULLANIMI NASIL OLMALIDIR?
 
Hamur Kireç® ve Sıva Üretimi  »  SIVADA KİREÇ KULLANIMI VE DIŞ CEPHE UYGULAMALARI
  
   Tarihi yapılarda bağlayıcı olarak kireç kullanımı bilinen en eski yapı kimyasalı olduğunu bize göstermektedir. Yapılan restorasyon çalışmalarında, sıva içerisindeki kirecin halâ mukavemetini arttırdığı gözlenmiştir.
  
  İyi bir sıva harcının karakteristik özellikleri; su tutabilme, mukavemet, bağlayıcılık, dayanıklılık, esneklik ve çalışabilirliktir. 

    Kireç, sıvanın su tutma özelliğini arttırdığı gibi çimentonun uygun şartlarda hidrolik bağlar yaparak donması için gerekli su rezervini ve priz süresini ayarlamaktadır. Kireç kullanılmayan bir harçta, suyun bir kısmı, tuğla gözenekleri tarafından emilerek lokal olarak prizleşme için gereken su miktarını azaltır. Bu sebeple sıvayla tuğla arasındaki bağlantı yüzeylerinde dengesiz prizleşmeden kaynaklanan yer yer boşluklar ve ayrışmalar ortaya çıkar. Kireç, harç / yüzey arasındaki boşlukları doldurur. 

   Kirecin sıvada fazla kullanımı duvarın yüzey basınç mukavemetini azaltır. Kireç miktarı arttıkça sıvanın su tutabilme özelliği artmakta buna mukabil mukavemet düşmektedir. Kireç, sıvanın duvara karşı bağlayıcı gücünü arttırır. 

   Sıvadaki kireç, pH’ı 12,4 civarında bir ortam yaratır. Bu ph derecesinde ise çimentodaki silikat ve tuğladaki alüminalı yapılar çözülerek harçtaki kirecin kalsiyumu ile bağlar oluşturur. Böylece sıva ile tuğla arasında kohezyon kuvveti artar ve sıkı bir kimyasal bağ meydana gelir. Çimentonun çabuk prizleşmesinden kaynaklanan kılcal çatlaklar, kirecin düşük çözünme kabiliyeti nedeniyle çok uzun sürelerde sertleşmesinden ötürü doldurularak kapatılırlar. Dolayısıyla sıvadaki kireç duvarın kendi kendisini onarmasını sağlar. 

   Amerika’da Prof. Voss tarafından yapılan bir araştırmada kireçsiz ve kireçli harçla örülen duvarlarda harç-tuğla arasındaki temas yüzeyleri 21 yıl sonra mukayese edilmiştir. Çıkan sonuca göre kireçsiz harçla örülen duvarda tuğla-harç sınırında yer yer boşluklar oluştuğu görülmüş; buna mukabil kireçli harçla örülen tuğla-harç sınırında ise bu boşlukların kireçle doldurulduğu gözlenmiştir. 

    Kireç, sıvaya kolay çalışabilme özelliğini kazandırır. Kireçsiz harcı yüzeye sıvamak çok zordur. Harç duvara iyi yapışmaz ve dökülebilir. Kireç sürüldüğü mertebeye belli bir esneklik kazandırarak onu mekanik etkilere karşı korur. Isı etkisiyle ortaya çıkan büzülme ve genleşme olaylarına karşı da belli bir elastikiyet kazandırır.


     
  Copyright © 2022 Hamur Kireç A.Ş.| Tüm Hakları Saklıdır.